Pirotehniskos izstrādājumus atļauts iegādāties personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Personām līdz 18 gadu vecumam pārdot un lietot pirotehniskos izstrādājumus aizliegts! Pirms pirotehnikas lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju! 

Petardes tiek pārdotas tikai personām uzrādot "Mednieka apliecību".

Pirotehniku uzglabāt un transportēt vertikālā stāvoklī. Uzglabāt sausā un vēsā vietā. 

Katgoriski aizliegts lietot bojātu pirotehnisko izstrādājumu. 

Pirotehnisko izstrādājumu darbības vietā 25 m rādiusā nedrīkst atrasties cilvēki, ēkas, automašīnas, koki, elektropārvades līnijas un uguns nedroši priekšmeti. 

Kategoriski aizliegts pielietot iekštelpās! 

Pirotehnisko produktu novietot uz stabilas, līdzenas virsmas tā, lai darbības laikā tas nevarētu apgāzties vai sasvērties. Virs pirotehniskā izstrādājuma nedrīkst atrasties šķēršļi. Noņemt oranžo galvenā degļa pārklājumu. Stāvot nostāk,  aizdedziniet degļa galu un nekavējoties attālinaties. 

Ja pirotehniskais izstrādājums nenostrādā vai nostrādā daļēji, netuvoties tam 30 min., nemēģināt to palaist atkārtoti, neizjaukt un bojāto produktu atgriezt tirdzniecības vietā.

Nekad neeksperimentējiet vai necenšaties izgatavot pats savu pirotehnisko izstrādājumu. Ja notrūkusi degaukla nemēģiniet to sameistarot paši.